KOLEJNE DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Wójt Gminy Wietrzychowice- Tomasz Banek odebrał dzisiaj z rąk Wicewojewody Małopolskiego pana Ryszarda Pagacza oraz posłów na sejm RP: Pani Anny Pieczarka, Pani Józefy Szczurek- Żelazko, Pana Wiesława Krajewskiego oraz Pana Stanisława Bukowca czek w kwocie 1 577 430 zł.
Są to kolejne pozyskane przez gminę pieniądze, które pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Środki będą wykorzystane na wkład własny do zadania:
 
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre, wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Wietrzychowicach – 1 022 544 zł,

– termomodernizację budynku urzędu gminy w Wietrzychowicach oraz termomodernizację budynku osp w Jadownikach Mokrych – 554 886 zł.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Posłowi na Sejm RP Panu Wiesławowi Krajewskiemu oraz Pani Annie Pieczarce za okazane wsparcie oraz zainteresowanie inwestycjami jakie mają miejsce na terenie naszej gminy.