OBWIESZCZENIE RDOŚ W KRAKOWIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie podaje do publicznej wiadomości informację: