ODBIÓR OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI

19 października br. odebrano 3 Otwarte Strefy Aktywności, czyli siłownie plenerowe wraz z placem zabaw, znajdujące się w Miechowicach Małych, Miechowicach Wielkich oraz w Sikorzycach.  Czwarta OSA wybudowana w Wietrzychowicach została oficjalnie odebrana 17 października podczas wizyty Małopolskiej Kurator Oświaty Pani Barbary Nowak. Inwestycję te były możliwe dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a całkowity ich koszt to 526 995,41 złotych.

MIECHOWICE MAŁE

MIECHOWICE WIELKIE

SIKORZYCE