PODSUMOWANIE WYNIKÓW I PODZIĘKOWANIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWIC

Wyniki na Wójta Gminy Wietrzychowice po podliczeniu głosów:
BANEK Tomasz Maksymilian -1 183 głosów – 76.87%
DUDA Grzegorz – 303 głosów -19.69%
KAPŁON Józef – 53 głosów – 3.44%

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wietrzychowice,

Tak wysokie poparcie jest dla mnie wielkim wyróżnieniem.
Przypomnę, że cztery lata temu moje poparcie było na poziomie 68,13 %.
Nie byłoby tego wyniku, gdyby nie pozytywna współpraca.
Człowiek sam nie jest w stanie zrobić nic.
Dlatego serdecznie dziękuję pracownikom urzędu i pracowniom podległych mi jednostek budżetowych za bardzo dobrze wykonaną pracę, którą widać.
Dziękuję wszystkim przedstawicielom władz krajowych, wojewódzkich i powiatowych z którymi miałem przyjemność współpracować w imię szeroko rozumianego rozwoju naszej gminy.
Pięknie dziękuję radnym (jeszcze tej kadencji) na czele z Panem Piotrem Moskalem Przewodniczącym Rady Gminy za bardzo dobrze wykonują pracę i współpracę.
Dziękuję sołtysom za zgłaszane potrzeby i obecność na konstruktywnych spotkaniach.
Dziękuję wszystkim jednostką OSP za współdziałanie i konsekwentną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Dziękuję wszystkim stowarzyszeniom i kołom gospodyń za bezinteresowne działania i pomoc w organizacji różnych wydarzeń kulturalnych w naszej gminie.
Dziękuję mieszkańcom za wspólne rozmowy, uwagi, wskazane problemy i pokazane błędy, które były, gdyż jesteśmy tylko ludźmi.
Zachęcam do kliknięcia w poniższy link:
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/121612?fbclid=IwAR1IBWJ7HU8CiNBgfbFUWjOzgilfqQgJ6KpV7YsPE4xABNJfrIMilbC71A4#general_stat

Z wyrazami szacunku,
Tomasz Banek