ODNAWIAMY CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ W WIETRZYCHOWICACH

Na początku listopada rozpocznie się długo oczekiwany remont cmentarza wojennego z pierwszej wojny światowej, który jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków usytuowany na cmentarzu parafialnym w Wietrzychowicach jako wydzielona kwatera. Prace będą realizowane w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”.


Inwestycja dotycząca prac budowlano-konserwatorskich przy Cmentarzu nr 255 z I wojny światowej w Wietrzychowicach będzie głównie polegała na:

– odrestaurowaniu ogrodzenia poprzez roboty iniekcyjne uszkodzonych fragmentów ogrodzenia w tym: poprzez przebicie otworów w ścianach dla ściągów stalowych oraz wypełnienie otworów iniekcją ciśnieniową,

– wymianie tynków na pomniku głównym,

– konserwacji istniejących powierzchni betonowych.

Najtańszą ofertę na wykonanie prac złożyła i wykonywać zadanie będzie firma:

Konserwacja i Rekonstrukcja Detali Architektonicznych

Włodzimierz Drabczyński

ul. Kosocicka 88 b

30-694 Kraków.

Koszt zadania to 125 460 zł, a termin jego realizacji wyznaczono do końca br.

Środki finansowe Gmina Wietrzychowice pozyskała w 100 % z zewnątrz od Wojewody Małopolskiego – 65 460 zł.

Drugą część 60 000 zł Gmina Wietrzychowice otrzymała dzięki złożonemu wnioskowi do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2018r prace remontowe na cmentarzu wojennym w Wietrzychowicach będą kontynuowane.

Obecny stan cmentarza przedstawiają zdjęcia poniżej:

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewody Małopolskiego”