ZAWIADOMIENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla miejscowości Pasieka Otfinowska w Gminie Żabno”.


Do pobrania: