ODPOWIEDŹ Z URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SPRAWIE SUSZY

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż  przyszła odpowiedź od Dyrektora Wydziału Rolnictwa Pana Jacka Gołdy na pismo Wójta Gminy Wietrzychowice dotyczące zjawiska występowania suszy na terenie gminy Wietrzychowice (więcej informacji).

W załączeniu odpowiedź z Urzędu Wojewódzkiego: