OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, o  koloniach letnich organizowanych dla grupy około 40 osób w terminie od 24.07-03.08.2018r w miejscowości Łazy (nad morzem) dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia-urodzonych po styczniu 2002 roku, których co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS ( jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Koszt pobytu za jedno dziecko wynosi 390,00 zł, a koszt transportu pokryje gmina. Osoby spełniające warunki i chętne, aby ich dziecko skorzystało
z wyjazdu mogą pobierać formularze zgłoszeniowe na kolonie
w GOPS Wietrzychowice.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wietrzychowice do 05.06.2018r.

Osoba do kontaktu Pani Danuta Marek tel: 14 6418 150.