ogłoszenie

  •    Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, o koloniach letnich organizowanych dla grupy 10 osób w terminie 11.08.2019 do 21.08.2019 w miejscowości Iwonicz( Beskid Niski) dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia-urodzonych od 01. 01.2003r, których co najmniej jedno z rodziców / prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS.(Jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS).Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1 150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj 400,00 zł . Dofinansowanie przez Gminę wynosi 100,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 300,00 zł ponoszą rodzice.

    Osoby spełniające warunki i chętne, aby ich dziecko skorzystało z wyjazdu mogą pobierać formularze zgłoszeniowe  w GOPS Wietrzychowice.

    Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wietrzychowice do 14.06.2019r.

    Osoba do kontaktu P. Danuta Marek i P. Barbara Kamysz-Wietecha

    tel: 14 6418-150.