OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 05.07.2019 r. do 26.07.2019 r. wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice przeznaczonych do wynajmu.


 

Do pobrania: