OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice przeznaczonych do wynajmu, dzierżawy i użyczenia.


 

W załączeniu: