Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Wietrzychowice zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wietrzychowice”.


Do pobrania: