OGŁOSZENIE

„Wójt Gminy Wietrzychowice przypomina o możliwości skorzystania z dofinansowania do wymiany starego pieca węglowego na nowoczesny kocioł na paliwo stałe tj: ekogroszek,  pellet lub piec zgazowujący drewno.

W ramach realizacji projektu 4.4.3 – „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 9 000 zł.
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie ankiety w Urzędzie Gminy Wietrzychowice  pok. 14  do dnia 15 listopada 2019 r.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wietrzychowice  – pokój nr 14, numer telefonu: 14 641 80 45  wew. 14.