OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 15.05.2020 r. do 05.06.2020r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

  • przeznaczonych do użyczenia,
  • przeznaczonych do sprzedaży.Do pobrania: