OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 11.09.2020 r. do 02.10.2020r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

–  przeznaczonych do dzierżawy

–  przeznaczonych do użyczenia

–  przeznaczonych do najmu

Do pobrania: