Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wietrzychowice w sezonie zimowym 2020/2021.


Do pobrania:

Ogłoszenie / Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Oferta cenowa – formularz
  2. Umowa – wzór