Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych dz. nr 1214.


Do pobrania:

Ogłoszenie / Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Formularz Oferty
  2. Przedmiar robót
  3. Dokumentacja techniczna
  4. Umowa projekt

Poniżej do pobrania – Zapytania wykonawców wraz z odpowiedziami dot.  postępowania pn.: Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych dz. nr 1214.