OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 19.02.2021 r. do 12.03.2021 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice: 

  • przeznaczonych do dzierżawy,
  • przeznaczonych do użyczenia.

Do pobrania: