ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Gminy w Wietrzychowicach uprzejmie informuję, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Wycinka drzew na terenie gminy Wietrzychowice zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego w Tarnowie.”

Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.


Do pobrania treść przedmiotowego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami:

Załączniki do zapytania:

    1. Formularz ofertowy
    2. Projekt umowy
    3. Zdjęcia