OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

OGŁOSZENIE

Stosownie do postanowień art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2020r poz. 1990)

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 01.02.2021 r. do 21.02.2021r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice: 

  • przeznaczonych do wynajmu
  • przeznaczonych do dzierżawy
  • przeznaczonych do użyczenia

 


Do pobrania: