OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone na okres od 30.03.2018 r. do 20.04.2018r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

–  przeznaczonych do wynajmu

–  przeznaczonych do dzierżawy

W załączeniu: