OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Wietrzychowice w 2022 roku.


Urząd Gminy Wietrzychowice informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na platformie zakupowej.

Link do platformy: wietrzychowice.ezamawiajacy.pl