Ogłoszenie o zamówieniu

Nazwa zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wietrzychowice: a) Cz. I Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wietrzychowicach, b) Cz. II termomodernizacja budynku domu ludowego w Jadownikach Mokrych.


Do pobrania:

  • Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych (Ogłoszenie nr 527059-N-2017 z dnia 2017-06-07 r.):

https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ff541ced-ed15-4e6e-86b5-caf5aa967264

  • Treść SIWZ i wymaganych załączników, zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice

https://bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice,a,1330024,ogloszenie-o-zamowieniu-nazwa-zamowienia-poprawa-efektywnosci-energetycznej-budynkow-uzytecznosci-pu.html