OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy zamówienia: Przebudowa placu targowego na działce nr 448, 449 w miejscowości Wietrzychowice.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:

  • Numer ogłoszenia: 516184-N-2018
  • Data ogłoszenia: 09/02/2018

Treść ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem: