OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 17.11.2021 r. do 08.12.2021 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice przeznaczonych do najmu.


Do pobrania: