OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE STAWEK PODATKU W 2022 R.

W dniu dzisiejszym Rada Gminy Wietrzychowice podjęła uchwały w sprawie stawek: podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych na rok 2022. Stawki wyżej wymienionych podatków nie uległy zmienia i zostały uchwalone w wysokości obowiązującej w 2021 r.