OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 r.

Podczas dzisiejszej sesji Rada Gminy Wietrzychowice podjęła uchwałę w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wietrzychowice.

Stawka tej opłaty w 2022 roku wynosić będzie 25,00 miesięcznie od osoby. Obecnie kwota tej opłaty to   29,50 zł miesięczne.

 Natomiast właściciele nieruchomości nieposiadających przydomowego kompostownika w 2022 r. będą płacić więcej o 10,00 zł czyli 35,00 zł za jednego mieszkańca miesięczne.