OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM – BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Celem Konkursu jest upowszechnianie w sferze rolnictwa „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym”, poszerzenie wiedzy o zagrożeniach występujących wśród rolników oraz ograniczenia liczby wypadków i występujących chorób zawodowych.

Tematem konkursu jest bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym podczas chowu i hodowli zwierząt gospodarskich.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu można pozyskać na stronie internetowej Kasy:  www.krus.gov.pl

Rejestrację i formularz zgłoszeniowy można pozyskać na stronie https://bezpieczeństwo.krus.gov.pl, a na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana informacja z linkiem do aktywacji konta. Następnie zostanie  przekazana informacja do testu, który składał się będzie z 20 pytań.

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.

 

  Konkurs trwa do 15 września 2020 roku.