Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: Budowa nawierzchni na boisku do siatkówki w miejscowości Sikorzyce