OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie prognozuje wystąpienie gwałtownych wzrostów stanów wody pierwszego stopnia.
Ważność:  od godz. 11:00 dnia 23.06.2021 do godz. 02:00 dnia 24.06.2021

Obszar: zlewnie: Soły od kaskady zbiorników, Skawy, Raby, Dunajca, Nidy, Czarnej, Wisłoki, Wisłoka, Sanu, Kamiennej, Wieprza, Bugu po Krzyczew oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły  (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

 


Do pobrania: