OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie prognozuje wystąpienie gwałtownych wzrostów stanów wody pierwszego stopnia.
Ważność: od godz. 13:00 dnia 24.06.2021 do godz. 09:00 dnia 25.06.2021

Obszar: zlewnie: Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby i Dunajca oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły.

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%


Do pobrania: