OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 142

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:49 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące wystąpienia w zlewni: Skawy, Raby, Uszwicy, Dunajca, Ropy oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (małopolskie) wezbrań z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 stopnia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Ważność: od godz. 11:00 dnia 25.06.2021 do godz. 03:00 dnia 26.06.2021.


Do pobrania: