AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 27 grudnia 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 3/2022

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania […]

Ogłoszenie 27 grudnia 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 2/2022

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania […]

Informacja 27 grudnia 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1/2022

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania […]

Informacja 27 grudnia 2021

PROŚBA DOTYCZĄCA REAGOWANIA NA NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA ZWIĄZANE Z CELOWYM NISZCZENIEM INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Szanowni Mieszkańcy! W związku z pojawiającymi się informacjami odnośnie świadomego uszkadzania infrastruktury telekomunikacyjnej, poprzez przecinanie bądź zrywanie przewodów, czy też niszczenie urządzeń telekomunikacyjnych na prośbę firmy telekomunikacyjnej ZICOM INFRASTRUKTURA  Sp. z o.o. działającej na terenie gminy Wietrzychowice prosimy wszystkich mieszkańców o wzmożoną uwagę oraz reagowanie  na wyżej wymienione zachowania. O wszelkich potencjalnych zagrożeniach można poinformować […]

OSTRZEŻENIE 27 grudnia 2021

Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu   INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 26.12.2021 r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Tarnów, […]

Informacja 27 grudnia 2021

WSTRZYMANIE KURSOWANIA PROMU

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 27.12.2021 r. wstrzymuje do odwołania kursowanie przepraw promowych na następujących drogach: Nr 1305K relacji Szczurowa – Żelichów w miejscowości Siedliszowice Nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska- Otfinów w miejscowości Otfinów Przerwa w kursowaniu przepraw promowych spowodowana jest płynącą krą (śryż) na rzece Dunajec.   […]

Na skróty