AKTUALNOŚCI

Informacja 31 grudnia 2021

ODBIÓR KANALIZACJI ETAP 1- CZĘŚĆ 1 W JADOWNIKACH MOKRYCH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniu 22.12.2021 r.  odbyły się czynności odbiorowe w związku z zakończeniem realizacji zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre” – Etap I – Część 1.  Inwestycja została […]

Informacja 30 grudnia 2021

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE “OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA”

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 30 […]

Informacja 30 grudnia 2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 29.12.2021 R.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o nazwie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zakupem sprzętu do obsługi sieci wod-kan dla Gminy Wietrzychowice oraz wykonanie nowych studni głębinowych. Informacja z otwarcia ofert

Informacja 30 grudnia 2021

WZNOWIENIE KURSOWANIA PROMU

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 29.12.2021 r.  wznawia kursowanie przepraw promowych na następujących drogach:  Nr 1305K relacji Szczurowa – Żelichów w miejscowości Siedliszowice Nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska- Otfinów w miejscowości Otfinów Wznowienie kursowania promu- pismo

BANK ŻYWNOŚCI 30 grudnia 2021

INFORMACJA BANK ŻYWNOŚCI

INFORMACJA            PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020          Podprogram 2021       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że przedłuża okres składania wniosków o pomoc żywnościową do 31stycznia 2022r w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Program jest skierowany do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:   1.707,20 zł […]

Informacja 30 grudnia 2021

POJAZD TYPU QUAD ZA 60 100 ZŁ PRZEKAZANY DLA OSP JADOWNIKI MOKRE

Gmina Wietrzychowice otrzymała pomoc finansową na zapewnianie gotowości bojowej jednostki OSP Jadowniki Mokre. Projekt został współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 30 000 zł. Wkład własny Gminy Wietrzychowice wyniósł 30 100 zł. Zakupiony, fabrycznie nowy, Quad poszerzy możliwości niesienia pomocy poszkodowanym przez jednostkę OSP Jadowniki Mokre. Uroczyste przekazanie Pojazdu typu Quad nastąpiło 28 grudnia 2021 roku […]

Na skróty