Pan Wojciech Skruch Przewodniczący Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego w Krakowie gościem w Urzędzie Gminy Wietrzychowice

Pan Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice miał przyjemność gościć Pana Wojciecha Skrucha Radnego Województwa Małopolskiego w Krakowie, Przewodniczącego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów w Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Podczas spotkania omawiano realizację zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.
Do wykonania powyższego zadania zgłosiło się, aż 11 firm, które oferują swoje usługi za kwoty podane poniżej w linku: informacja z otwarcia ofert.
Gmina Wietrzychowice jest w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Inwestycja będzie realizowana dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020) z którego Gmina Wietrzychowice otrzymała dotację na prawie 2 000 000 zł.
Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc i ciężka praca Pana Wojciecha Skrucha Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego w Krakowie.