POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020- ZAKOŃCZONY

Szanowni Państwo

30 listopada 2020 r. zakończyliśmy Powszechny Spis Rolny  2020. Przeprowadzany on był  w bardzo trudnych i specyficznych warunkach pandemii. Spis przeprowadzony został na trzy sposoby:

samospis internetowy od dnia 1 września br. do dnia 30 listopada br.

wywiad telefoniczny od 16 września br. do 30 listopada br. przeprowadzany przez pracowników Urzędu Statystycznego jako rachmistrzów telefonicznych

wywiad bezpośredni i telefoniczny przeprowadzany w okresie od 1 października br. do 30 listopada br. przez rachmistrzów terenowych

Przeprowadzone zostały szeroko zakrojone działania popularyzacyjno- informacyjne nie tylko na poziomie gminy, ale także w mediach społecznościowych aby zachęcić rolników do licznego i aktywnego udziału w spisie. W tym miejscu chciałbym wyrazić swoje podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że 100 % zobowiązanych do udziału w spisie  rolników z Gminy Wietrzychowice wzięło w nim udział. Dziękuje tym wszystkim, którzy przyczynili się do promowania spisu: Sołtysom, Radnym, Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach, Kołom Gospodyń Wiejskich,  Ochotniczym Strażom Pożarnym i pracownikom Urzędu Gminy. Podziękowanie kieruję również do naszych 2 pań rachmistrzów spisowych, które w tym trudnym czasie podołały wyzwaniu i spisały 72,06 % gospodarstw, 5,74% gospodarstw zostało spisanych przez pracowników Urzędu Statystycznego, a 22,20% rolników spisało się samodzielnie. W sumie na terenie gminy spisanych zostało 455 gospodarstw.

Szczególne podziękowania kieruję do naszych rolników, którzy podeszli ze zrozumieniem do udziału w tym przedsięwzięciu i mimo gorącego okresu prac jesiennych znaleźli czas, aby wywiązać się z obowiązku statystycznego przeprowadzanego raz na 10 lat.

 

                                                                                                         Tomasz Banek

                                                                                     /Gminny Komisarz Spisowy/

                                                                                    Wójt Gminy Wietrzychowice