PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJE ZADANIA POD NAZWĄ „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNYCH BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIETRZYCHOWICACH”

30 sierpnia br. Wójt Gminy Wietrzychowice podpisał umową z wykonawcą:

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa

Ul. Ujejskiego 22

33-100 Tarnów

Zadanie opiewa na kwotę: 742 378,68 złotych brutto

Termin wykonania zadania to: 20 grudnia 2017r.

Relacja z tego wydarzenia została opracowana przez Tygodnik Miasto i Ludzie:
 http://miastoiludzie.pl/2017/08/31/podpisanie-umowy-termomodernizacje-gminie-wietrzychowice/