WSPÓLNE CZYTANIE „WESELA” WYSPIAŃSKIEGO

W sobotę 9 września cała polska w ramach 6. edycji Narodowego Czytania czytała „Wesele” Wyspiańskiego. Mieszkańcy naszej Gminy również w tym celu zebrali się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach. Organizatorami wydarzenia byli: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach

Pierwszą scenę pierwszego aktu odczytali Wójt Gminy Wietrzychowic Pan Tomasz Banek oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach Pani Anna Górska. Podczas tego spotkania praktycznie nie było biernych uczestników. Przybyli chętnie pełnili rolę lektora.

Wszystkim uczestnikom wspólnego czytania dziękujemy za przybycie i aktywny udział.