PODPISANO UMOWĘ NA NADBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU URZĘDU GMINY

W dniu 12.11.2021 r. została zawarta umowa w Wietrzychowicach na realizację zadania pod nazwą:

Termomodernizacja oraz nadbudowa, przebudowa, zmiana konstrukcji dachu i remont istniejącego budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy w Wietrzychowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma „Firma Handlowo-Usługowa EL-BUD Leszek Wójcik” Borzęcin 589F, 32-825 Borzęcin, NIP: 8691336450, REGON: 851728062.

Zakres robót obejmuje wykonanie nadbudowy nad częścią budynku wraz z dachem wykonanym w konstrukcji drewnianej, roboty wykończeniowe w części nadbudowanej, wykonanie docieplenia elewacji, ścian piwnic, wykonanie drenażu opaskowego, kanalizacji deszczowej, wymiana instalacji c.o. wraz z piecem, montaż paneli fotowoltaicznych, budowa szybu windy, remont schodów wejściowych, wykonanie wentylacji i klimatyzacji.

Koszt całkowity przedmiotu zamówienia wynosi 2 603 416,31 zł, z czego 60 % kwoty jest z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.