PRZYPOMNIENIE- BADANIA KONTROLNE NSP 2021

Przypominamy, iż od dzisiaj do 24 listopada br. w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie kontrolne mające na celu oszacowanie błędu pokrycia i ocenę jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r.

Wyniki badania kontrolnego, które zostanie przeprowadzone przez pracowników urzędów statystycznych losowo wybranej próbie 100 tyś. mieszkań spisanych w NSP 2021, umożliwią udoskonalenie metodologii przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych.

Badanie będzie miało formę wywiadów telefonicznych wyłącznie z pełnoletnimi osobami, które jako pierwsze z danego mieszkania udzieliły wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci). Wywiady w województwie małopolskim przeprowadzą pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie. Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu 22 828 88 88. Ich tożsamość będzie można potwierdzić na stronie spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię pod numer 22 279 99 99 ( koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy, a pozyskane w nim dane podlegają ochronie prawnej i są objęte tajemnicą statystyczną.