PODPISANO UMOWĘ NA ŚCIEŻKI ROWEROWE

W dniu 30 sierpnia 2021 roku zostały podpisane umowy na realizację operacji finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedsięwzięcie to wpisującej się w Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania  Zielony Pierścień Tarnowa.

Tytuł operacji „Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice”

W ramach realizacji operacji zaplanowano; budowę ścieżek rowerowych w miejscowości Miechowice Małe i Nowopole. Oznakowanie szlaku rowerowego na trasie: 1. Miechowice Małe trasa rowerowa o nazwie „Szlak Szmaragdowy” długości 6,4 km, 2. Demblin – Pałuszyce – Nowopole – Wola Rogowska – trasa rowerowa o nazwie „Błękitny Szlak” długości 8,9 km. Montaż nowych obiektów infrastruktury turystycznej – wiat rowerowych sztuk 3 w miejscowościach Miechowice Małe, Demblin, Nowopole.

Wykonawcą zadania jest Firma Handlowo –Usługowa „EL –BUD” Leszek Wójcik 32-825 Borzęcin 589F. Wartość zadania to 627 621, 97 złotych.