WSTRZYMANIE KURSOWANIA PROMU DO ODWOŁANIA!

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 31.08.2021 r. wstrzymuje do odwołania kursowanie przepraw promowych na rzece Dunajec w miejscowościach:

  1. Otfinów w ciągu drogi powiatowej 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska- Otfinów
  2. Siedliszowice w ciągu drogi powiatowej nr 1305K relacji Szczurowa- Żelichów

Przerwa w kursowaniu przepraw promowych spowodowana jest wysokim stanem wody na rzece Dunajec.


Do pobrania: