PODPISANO UMOWĘ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PN.: Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W dniu 30.08.2021r. w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach  zostały podpisane umowy na realizacje zadania pn: Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice. Inwestycja realizowana  jest w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 , tytuł operacji: Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice. Wysokość dofinansowania  to 63%. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część dotyczy realizacji zadania w miejscowości Miechowice Małe, druga część w miejscowości Nowopole i Demblin.

W ramach inwestycji w Miechowicach Małych zostanie wybudowana wiata z grillem, plac wokół wiaty zostanie wyłożony  kostka brukową, zostanie wykonana także ścieżka rowerowa z asfaltu oraz trasa rowerowa „Szlak szmaragdowy” o łącznej długości 6,40 km. Całkowita wartość zadania dla tej części wynosi: 456 652,42 zł brutto. W ramach inwestycji w miejscowości Nowopole i Demblin  zostaną  wybudowane dwie wiaty wraz z wyłożeniem powierzchni pod nimi kostka brukową , w miejscowości Nowopole, zostanie  wykonana także ścieżka  rowerowa z asfaltu oraz trasa rowerowa „Błękitny szlak” o łącznej długości 8,90 km. Całkowita wartość zadania dla tej części wynosi: 170 969,54 zł brutto. Wykonawcą dla obu części zadania jest Firma Handlowo – Usługowa EL –BUD Leszek Wójcik z Borzęcina. Planowany termin zakończenia inwestycji to 29.10.2021r.

Link do mapy z trasami rowerowymi