POSTĘP PRAC PRZY BUDOWIE WIAT GRILLOWYCH

W dalszym ciągu trwają prace nad realizacją zadania pn: Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice. W ramach którego w miejscowości Miechowice Małe, Demblin oraz Nowpole powstają wiaty grillowe.

Aktualny stan realizacji zadania w galerii poniżej: