POMOC ŻYWNOŚCIOWA – KOLEJNA PARTIA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie 8 lutego br otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które są przeznaczone dla osób, których kryterium dochodowe nieprzekracza 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł na osobę w rodzinie.

Produkty będą wydawane od dnia 08.02.2018 – 13.02.2018r
w godzinach pracy GOPS.

Szacowana liczba osób, która otrzyma pomoc żywnościową wynosi 579 osób.