PRAWIE 31 TYŚ. DLA JEDNOSTEK OSP W RAMACH PROGRAMU REALIZOWANEGO PRZEZ WFOŚiGW w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Priorytetowego “Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” przyznał dofinansowanie dla czterech jednostek OSP z terenu gminy Wietrzychowice.

Jednostki otrzymały dotację w łącznej kwocie 30 884 zł z czego 50% to dofinansowanie z WFOŚ:

– OSP Miechowice Małe 5 460 zł

– OSP Jadowniki Mokre 7 000 zł

– OSP Miechowice Wielkie 12 634 zł

– OSP Wola Rogowska 5 790 zł