Umocnienie współpracy na wypadek zagrożenia powodziowego

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie w dniu dzisiejszym tj. 21 lipca 2020 roku przeprowadziła ćwiczenie reagowania kryzysowego pn. BIAŁA-20 z zakresu działań przeciwpowodziowych na terenie Gminy Wietrzychowice.

Uczestnikami spotkania byli Przedstawiciele WKU w Tarnowie wraz z Wojskowym Komendantem Uzupełnień Panem ppłk mgr inż. Piotrem Waręckim na czele, Przedstawiciel  11MBOT, Przedstawiciel PCZK w Tarnowie, Przedstawiciel PSP w Tarnowie, Prezes Ochotniczych Straży Pożarnych, Wójt Gminy Wietrzychowice, Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice, Pracownik ds. OC w Wietrzychowicach.

Celem ćwiczenia była Ocena możliwości wsparcia sił i środków SZ na wypadek zagrożenia powodziowego w powiecie tarnowskim. Współdziałanie z układem niemilitarnym w zakresie przyjęcia i zasad wykorzystania WZZ. Podczas przebiegu rekonesansu poszczególni przedstawiciele omówili problem zagrożenia powodziowego z perspektywy wykonywanych obowiązków. Kolejnym punktem ćwiczenia było przeprowadzenie rekonesansu w terenie wybranych obszarów zagrożonych zalaniem oraz zaplecza logistycznego WZZ.

Ćwiczenie przybliżyło uczestnikom problematykę zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Wietrzychowice co może zaowocować współpracą w przyszłości.