PROGRAM KOREKCYJNO- EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie organizuje  program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Udział w programie jest bezpłatny.

Uczestnikami programu mogą być osoby z powiatu tarnowskiego, zobowiązane orzeczeniem sądu do udziału w programie lub zgłaszające się dobrowolnie.

 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie;

  1. Urszulańska 19, Tel: 14 621 56 83 wew. 18

Zgłoszeń dokonywać można także za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice
tel; 146418150.