REMIZA OSP W WOLI ROGOWSKIEJ ZYSKAŁA NOWĄ INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Remiza OSP w Woli Rogowskiej wyposażona została w nowa instalację centralnego ogrzewania. W ramach wykonanych prac zamontowany został dwufunkcyjny piec gazowy Vaillant o mocy 44 kW wraz z osprzętem i wkładem kominowym. Sterowanie temperatury możliwe jest poprzez aplikacje telefoniczną. Dodatkowo zainstalowano zasobnik ciepłej wody o pojemności 150 litrów. Zamontowane zostały 23 sztuki grzejników stalowych jedno, dwu i trzy płytowych, oraz łazienkowych różnej mocy i wielkości w zależności od rodzaju pomieszczenia i ilości w tym pomieszczeniu, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Całość połączona została rurociągami stalowymi zewnętrznie galwanicznie ocynkowanymi o połączeniach zaciskanych. Wykonana instalacja pozwoli na równomierne i lepsze ogrzanie pomieszczeń budynku, zwiększy także znacznie komfort korzystania  z niego zarówno przez druhów OSP i mieszkańców. Pozwoli także na zabezpieczenie budynku przed wilgocią, zwiększając tym samym jego żywotność.

Wartość wykonanych robót wyniosła 66 368, 60 zł.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu Gminy Wietrzychowice.