Zakończenie remontu drogi gminnej „Do Kamiennego Krzyża przez wieś”

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w m. Miechowice Małe zostało zrealizowane zadanie pn. Remont drogi gminnej „Do Kamiennego Krzyża przez wieś” Nr K202771 w km 0+868 do  km 1+050 w m. Miechowice Małe Gmina Wietrzychowice. Kwota dofinansowania  ze środków Funduszu wyniosła 72 128, 00 zł.

W ramach remontu został położony odcinek nowej nawierzchni asfaltowej o długości 182 mb, wraz z  poboczem z kruszywa łamanego. Na powierzchni 131m2  wymieniona została nawierzchnia chodnika na którym płytki chodnikowe zostały zastąpione kostką brukową, a w miejsce starych zniszczonych krawężników zostały ułożone nowe.